Gastlessen in 5 havo

Jaap Wilbrink is docent biologie, NLT en wetenschapsoriëntatie op de Jacobus Fruytierscholengemeenschap. Al een aantal jaar nodigt hij Way of Life uit voor gastlessen in 5 havo over medisch-ethische dilemma’s. ‘Ik merk dat veel leerlingen ‘klassieke’ medisch-ethische onderwerpen als abortus en euthanasie benaderen met de gedachte ‘daar weten we toch al alles van’.

De voorlichters van de NPV weten de leerlingen elke keer weer na te laten denken over aanleiding en gevolgen van bepaalde besluiten en daar in de groep ook over door te praten. Het gaat dan niet over ‘voor’ of ‘tegen’, maar veel meer over bewustwording.

Door filmmateriaal, stellingen en gesprek leren leerlingen ook na te denken over andere actuele onderwerpen zoals het gebruik van (dure) medische behandelingen en de discussie over voltooid leven. De lessen hebben een interactief karakter en worden op deskundige wijze uitgevoerd. Leerlingen geven aan dat deze voorlichtingsmomenten als zinvol en verrijkend worden ervaren.’

Wil jij Way of Life ook uitnodigen voor een gastles op workshop op jouw school of jeugdvereniging? Kijk op https://wayoflife.nl/workshops/ voor meer info.

menu