Boven het maaiveld uit

‘We moeten ook als jongeren ons hoofd boven het maaiveld durven uitsteken’

Way of Life sprak met Willem Pos (24 jaar), al 2,5 jaar de voorzitter van SGP-jongeren. Hij studeerde politicologie aan de Universiteit Leiden. Op dit moment is hij werkzaam bij het ministerie van Financiën. ‘Van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd in de politiek. Het moment dat Kabinet Rutte-I kon doorgaan met regeren vanwege de gedoogsteun van SGP staat mij nog helder voor de geest.’ Een belangrijke drijfveer om jongeren enthousiast te maken voor en hen te betrekken bij (christelijke) politiek.
In de achterliggende periode heeft SGP-jongeren veel aandacht besteed aan de onderwerpen leven en gezin. Als het gaat over beleidsbeïnvloeding en strategie geeft Willem aan dat de SGP-jongeren voornamelijk reactief optreden. ‘We zijn geen lobbyclub. Desondanks is het belangrijk om onze standpunten voor het voetlicht te brengen. Denk bijvoorbeeld aan de gender-discussie.’

De SGP-jongeren lieten ook afgelopen zomer van zich horen toen er volop werd gesproken over vaccinatie. ‘Na het plaatsen van ons opiniestuk in Trouw waarin wij stelden dat bij gedwongen inenten sprake is van vrijheidsberoving kregen wij veel reacties. Zelfs VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff mengde zich in de discussie. Op deze actie kijken we met voldoening terug.

Met het oog op de toekomst is Willem wel huiverig voor een verharding van het debat. ‘Je ziet dat er een ontwikkeling gaande is waarin de staat ons steeds meer gaat vertellen welke waarden belangrijk en minder belangrijk zijn. Kijk naar de positie van huwelijk en gezin: steeds meer wordt afgedaan als traditioneel en ouderwets. Ook de bescherming van het leven staat onder druk: een zwangerschap mag de carrière niet doorkruisen en er wordt volop gesproken over het toestaan van hulp bij zelfdoding bij mensen die hun leven als voltooid beschouwen. Het is belangrijk dat het debat over onder andere de beschermwaardigheid van het leven wordt gevoerd. Daarom is het goed dat ook jongeren hun hoofd boven het maaiveld uitsteken en een tegengeluid durven te laten horen. Anders kan men zomaar gaan denken dat iedereen dezelfde mening is toegedaan. Gelukkig zijn er jongeren die deze taak verstaan.’

Jouw mening?

Review toevoegen

Naam
E-mailadres
Review titel
Beoordeling
Review inhoud

menu