Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb

Johannes 15 vers 12

menu