Seksualiteit in een relatie

Als je een relatie krijgt, kun je er niet van uitgaan dat jij en je vriend(in) op dezelfde manier met seksualiteit bezig zijn. Er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen, maar ook tussen mannen en vrouwen onderling. Een meisje van 16 jaar dat geen seks voor het huwelijk wil en (nog) geen ervaring heeft met seksuele gevoelens, kan overruled worden door haar vriend die misschien ook geen seks voor het huwelijk wil, maar wel een andere ‘definitie’ van seks heeft.

Juist omdat jongens in hun seksuele gevoelens vaak actiever zijn, is het nodig dat meiden al voordat zij een relatie hebben, nadenken over hoe ze met seksualiteit om willen gaan. Het is niet goed als de jongen het meisje in zijn tempo meeneemt als zij dat niet wil. Dat geldt andersom natuurlijk ook, als het meisje sneller wil dan de jongen. De langzaamste is altijd leidend als het over seksualiteit gaat.

Hoe

ga je om met

verschillen?

menu